Intervest AS er et investeringsselskap med et langsiktig perspektiv og søker å skape positiv utvikling i samfunnet. 


Bærekraftig visjon

Intervest AS er forankret i verdien av bærekraftig utvikling og er forpliktet til å investere i selskaper som deler vår visjon om en bedre fremtid. Vi prioriterer investeringer som ikke bare gir økonomisk avkastning, men også fremmer miljøvennlige praksiser og samfunnsansvar.


Aktivt engasjement

Vi er dedikerte til å spille en aktiv rolle i å forme fremtidens næringsliv. Vår investeringsfilosofi bygger på solid innsikt og forståelse av endringsdynamikken i forretningslandskapet. Vi går utover bare økonomisk støtte ved å være en katalysator for innovasjon og positiv endring.


Langsiktig suksess

Vår målsetning er å investere i selskaper som ikke bare fokuserer på kortsiktige gevinster, men som også har en forpliktelse til å levere bærekraftige resultater på lang sikt. Vi tror på en fremtid der økonomisk suksess er i harmoni med ansvarlig ressursforvaltning, og vi jobber sammen med våre porteføljeselskaper for å realisere denne visjonen.

Om oss (mal)

Om oss

Intervest ble grunnlagt av Sverre Hansen i 1986. Sverre Hansen har igjennom 40 år etablert flere vellykkede virksomheter, deriblant SKJ Consulting, RC Group og Enwa. Disse er senere realisert, hvor Enwa var siste selskap som ble solgt i 2023. Intervest søker nå å bygge opp et nytt miljøkonsern, både gjennom oppkjøp og oppstart. Samtidig ønsker Intervest å investere i oppstartsbedrifter 

Vår Målsetting

Vårt hovedfokus er å bevare og vokse kapitalen gjennom industrielle og finansielle investeringer. Vi søker å skape bærekraftige bedrifter som ivaretar sitt samfunnsansvar og fremmer innovasjon. Vi er langsiktige og har relativt lav risikoprofil for majoriteten av vår kapital. Samtidig er vi alltid på utkikk etter opportunistiske muligheter som kan oppstå ved spesielle situasjoner.

Vår Kultur

Hos Intervest er vi dedikert til å bygge en kultur preget av eierskap, samhørighet, stolthet, og engasjement. Vi tror på å skape positive ringvirkninger – både for samfunnet som helhet og for de lokalsamfunnene vi opererer i.

Investeringer

Ecoxy

Ecoxy er en ledende leverandør av utslippsmålinger og verifiseringstjenester for klimagassutslipp, med spesialkompetanse innenfor offshore og maritim sektor.

NCP

Ved Helgelandskysten i Nord-Norge, produserer NCP bærekraftige møbler av plastavfall på nye og bærekraftige måter gjennom innovasjon og design.

Beacon Consulting

Beacon Consulting er drevet av lidenskapen for å levere eksepsjonelle prosjektstyringstjenester til prosjektdrevne virksomheter og offentlige prosjekter.

Oppstartsfond


Vår målsetning

Å investere i oppstartsbedrifter ledet av yngre mennesker med produktideer som har potensialet til å skape arbeidsplasser, samt gi tilfredsstillende avkastning og gjensidig læringsutbytte


Dette ser vi etter

• Aldersgruppe for gründere: 18-30 år.

• Fase: Ide til tidlig oppstartsfase.

• Markedspotensial: Stort vekstpotensial i markedet.

• Team/Person: Kompetent og dedikert team.

• Teknologi: Skalerbar teknologi eller produkt.

• Bærekraft: Miljømessige og sosiale fordeler er en bonus.


Hva vi kan tilby

• Kapital (Kr 500.000 - 1.000.000 i første fase)

• Kunnskap (erfaring fra oppstarts virksomhet spesielt og forretningsutvikling generelt)

• Nettverk (tilgang til stort nettverk av personer og selskaper)

• Mentorship (mulighet til å få en sparringspartner og rådgiver)

• Forretningstøtte (bistand til praktisk og administrative oppgaver som regnskapsførsel mv.)

Sammen med våre porteføljeselskaper jobber vi for en bedre morgendag der økonomisk suksess går hånd i hånd med ansvarlig ressursforvaltning.

Kontakt oss

Apotekergata 14, 3187 HORTEN
Orgnr 938 804 745